menu MENU

Centra diagnostyczne

Centrum Diagnostyki Prenatalnej

 Naszym celem nadrzędnym jest kompleksowa opieka nad kobietami w ciąży. Diagnostyka prenatalna polega na wykryciu i rozpoznaniu wad oraz chorób płodu podczas ciąży. Przeprowadza się ją za pomocą badań USG a także testów biochemicznych. Czas oczekiwania na przyjście na świat dziecka jest okresem ważnym i bardzo szczególnym dla każdego przyszłego rodzica i aby czas ten nie był obarczony niepokojem i lękiem o zdrowie maluszka warto zrobić badania prenatalne, które wykonujemy w naszym Centrum Diagnostyki Prenatalnej. Przeprowadzone przez naszych specjalistów badania pozwolą ocenić ryzyko wystąpienia wad genetycznych takich jak zespół Downa, Edwardsa czy Patau. Biorąc pod uwagę fakt, że niektóre z w porę wykryte nieprawidłowości, czy też chorób można leczyć zanim dziecko się urodzi, badania prenatalne zdecydowanie powinno się wykonać. Do czego gorąco zachęcamy.
Patronat nad naszym Centrum Diagnostyki Prenatalnej obejmuje Prof. dr n.med. Krzysztof Drews, który jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Wieloletni pracownik Szpitala Ginekologiczno-Położniczego przy ul. Polnej w Poznaniu, od 1990r. pełni funkcję kierownika Kliniki Perinatologii.
W 2006r. uzyskał tytuł profesora nauk medycznych. Czynnie udziela się w pracach badawczo-naukowych prowadzonych przez Katedrę Perinatologii i Ginekologii Poznańskiego Uniwersytetu Medycznego. Należy do wielu towarzystw naukowych, tworzy i współtworzy liczne publikacje i podręczniki o tematyce ginekologicznej.
Nasze Centrum jako jedyne w Poznaniu posiada nowoczesną pracownię ultrasonograficzną wyposażoną w zaawansowany sprzęt USG wyposażony w technologię 3D/4D HD LIVE.  Technologia 3D /4D HD LIVE daje nie tylko możliwość pokazania rodzicom ruchów i zachowań dziecka, jego uśmiechów, grymasów, zaciskających się piąstek, czy też pokazania języka, ale również dokładniejszej diagnostyki wad płodu. Szczególnie ma to znaczenie przy ocenie twarzy płodu, służy również do dokładniejszej oceny kręgosłupa, kończyn i powłok brzusznych płodu. Ultrasonografia trójwymiarowa oceny serca STIC pozwala także na oglądanie serca płodu w kilku płaszczyznach oraz na jego przestrzenną ocenę. Techniki VCI, OMNI VIEW oraz SECTIONAL PLANES znajdują natomiast zastosowanie w ocenie przestrzennej ośrodkowego układu nerwowego płodu. W Centrum Diagnostyki Prenatalnej badania USG wykonywane są przez wykwalifikowanych specjalistów - lekarzy posiadających certyfikat londyńskiej organizacji – Fetal Medicine Foundation (FMF) potwierdzający najwyższe kwalifikacje i umiejętności dotyczące diagnostyki genetycznej ciąży, Certyfikat wykonywania badań wg standardu International Society of Ultrasound in Obstetric and Gynecology oraz Certyfikat Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego (USG PTG). Obraz dziecka w wymiarze HD LIVE daje możliwość uzyskania obrazów praktycznie porównywalnych z oceną fetoskopową płodu – metodą polegającą na wprowadzeniu kamery i obserwacji płodu na żywo. Technika fetoskopii nie jest stosowana rutynowo, wykorzystywana jest tylko w trakcie zabiegów terapii wewnątrzmacicznej płodu.  
Badania trójwymiarowe w czasie rzeczywistym dają możliwość nawiązania pierwszej więzi rodzicielskiej już podczas trwania ciąży i w trakcie oczekiwania na przyjście dziecka na świat. Zdjęcia i filmy z tego typu badania są bezcenną pamiątką dla przyszłych rodziców.

Centrum Diagnostyki Poronień

W Polsce przybywa coraz więcej par, które doświadczają utraty jednej lub więcej ciąż. Szacuje się, że problem nawracających poronień, określanych jako utrata trzech wczesnych (do 12 tygodnia ciąży) lub dwóch późnych ciąż (powyżej 12 tygodnia) dotyka od 1 do 3 % par. Już w przypadku wystąpienia dwóch niepowodzeń oboje partnerzy powinni zostać
przebadani pod kątem występowania nieprawidłowości genetycznych, u kobiet istotne jest także badanie ultrasonograficzne macicy by ocenić jej anatomię.
Zakres diagnostyki poszerza się także o badania hormonalne oraz immunologiczne. Wykonanie wskazanych badań pozwala w 70% jednoznacznie ocenić przyczynę poronienia. Wiele kobiet, które doświadczyły poronień nie wie gdzie zgłosić się ze swoim problemem, w konsekwencji ich cierpienie i narastająca frustracja często trwa długie miesiące.  Mając na uwadze przede wszystkim dobro pacjentek oraz jednocześnie chcąc usprawnić i przyspieszyć proces diagnostyki poronień powstało Centrum Diagnostyki Poronień, którego głównym celem jest kompleksowa diagnostyka przyczyn nawracających poronień i wewnątrzmacicznych zgonów płodów oraz ustalenie odpowiedniego postępowania, które mogłoby zwiększyć szansę na szczęśliwe macierzyństwo. Nasze działania są skoncentrowane głównie na diagnostyce przyczyn utraty ciąży, konsultowaniu par dotkniętych problemem nawracających poronień, badaniach genetycznych, fachowej pomocy psychologicznej. Kierownictwo nad Centrum Diagnostyki Poronień obejmuje Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Seremak – Mrozikiewicz, absolwentka Wydziału Lekarskiego I Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, która specjalizuje się w ginekologii i położnictwie. W roku 2012 otrzymała tytuł profesora nauk medycznych. Jest wieloletnim pracownikiem Kliniki Perinatologii i Chorób Kobiecych Uniwersytetu Medycznego.
Prof. Agnieszka Seremak-Mrozikiewicz zajmuje się diagnostyką przyczyn poronień oraz kompleksową opieką perinatalną.

Centrum Zdrowia Psychicznego

Co 6 ciąża kończy się poronieniem. Uzyskanie dokładnych danych nie jest możliwe, z uwagi na to, że często poronienie samoistne występuje w terminie miesiączki, więc kobieta nawet nie wie, że była w ciąży. Największa liczba poronień występuje do 12 t.c., po tym czasie liczba poronień stopniowo maleje. Wiele kobiet traci jednak dziecko w trakcie ciąży z powodu chorób genetycznych, nieprawidłowości w budowie, problemów zdrowotnych stojących po stronie matki oraz z przyczyn, na które z medycznego punktu widzenia nie ma odpowiedzi. Nagle zdrowy teoretycznie płód obumiera. Z danych statystycznych dla miasta Poznania z 2018r wynika, że na każde 1000 porodów liczba zgonów niemowląti wynosiła 2,56.
Rodzice objęci tym traumatycznym przeżyciem często dotyka depresja, nie potrafią sobie poradzić. Wielu z nich na dłuższy czas wycofuje się z życia społecznego, kobiety nie wracają do pracy. Bardzo istotne jest, by szybko udzielona im głównie pomoc psychologiczna, wsparcie grupowe, aktywizacja społeczna.

Centrum leczenia zaburzeń odżywiania i stanu odżywienia

Zajmujemy się leczeniem osób, które:
- zaobserwowały niezamierzoną zmianę masy ciała bądź utratę kontroli nad spadkiem lub przyrostem wagi.
- mają problem z utrzymaniem prawidłowej masy ciała (zbyt niska lub nadmierna)
- obserwują zaburzenia w zakresie przyjmowania pokarmów,
- odczuwają dolegliwości poposiłkowe,
- odczuwają dolegliwości w zakresie funkcji układu pokarmowego,
- chcą ocenić obecny stan odżywienia, zoptymalizować i/lub dostosować sposób żywienia do obecnego stanu zdrowia i potrzeb organizmu.

Jak działamy?
Bazując na wieloletnim doświadczeniu naszych ekspertów w zakresie leczenia zaburzeń stanu odżywienia (jak niedożywienie czy otyłość), zaburzeń odżywiania (o podłożu psychicznym, jak np. anoreksja, bulimia, jedzenie kompulsywne) oraz szeroko rozumianej niewydolności przewodu pokarmowego, indywidualnie ustalamy program kompleksowej terapii każdego pacjenta.
W swoich działaniach opieramy się na wielospecjalistycznym spojrzeniu na problem, dbając o najwyższą jakość świadczonych usług, bezpieczeństwo i komfort naszych pacjentów.

Prowadzimy również program opieki nad m.in. pacjentami onkologicznymi, chirurgicznymi, czy z chorobami przewlekłymi, których intensywne leczenie choroby podstawowej wymaga zwiększonych nakładów energetycznych organizmu, w konsekwencji często prowadząc do rozwoju niedożywienia, pogorszenia stanu pacjenta i efektów terapii. Dlatego tak ważne jest właściwe postępowanie żywieniowe (metaboliczne), które uwzględnia etapy: przed, w trakcie, jak i po prowadzonym leczeniu. Mając to na uwadze, nasz zespół pomaga chorym przejść przez trudny okres leczenia, planując odpowiedni program żywienia, a także dbając o ich prawidłową kondycję psychiczną oraz fizyczną.

W skład zespołu terapeutycznego wchodzą:
Dietetyk kliniczny
dr Barbara Kuczyńska
Chirurg-gastroenterolog
dr n. med. Konrad Matysiak
Psychiatra
dr n. med. Agnieszka Remlinger-Molenda
psycholog
fizjoterapeuta