CENTRUM LECZENIA ZABURZEŃ STANU ODŻYWIENIA

ZABURZENIA STANU ODŻYWIENIA

Nieprawidłowy stan odżywienia, jest dość szerokim pojęciem obejmuje zarówno zaburzenia związane z niedożywieniem, jak i nadwagą czy otyłością.

Przyjmuje się, iż 5-15% społeczeństwa jest niedożywiana. Stan ten może rozwinąć się w przebiegu braku bądź niewystarczającej podaży pożywienia lub pożywienia o niskiej wartości, zwiększonych strat energetycznych, np. na skutek rozwoju procesu chorobowego, współistniejącego nasilonego stanu zapalnego; prowadzonego intensywnego leczenia jak np. rozległe zabiegi chirurgiczne, leczenie onkologiczne, czy długotrwałe leczenie chorób przewlekłych. Do niedożywienia prowadzić również może niewydolność przewodu pokarmowego, gdzie dochodzi do zaburzeń wchłaniania składników odżywczych.

Szacuje się, iż 25-40% wszystkich pacjentów hospitalizowanych jest niedożywionych, a większość nich nie zostaje zdiagnozowana, tym samym ma dużo mniejsze szanse na prawidłowy przebieg leczenia.

Jeśli chodzi o nadmierną masę ciała, to skala problemu jest ogromna, średnio co drugi Polak cierpi na nadwagę lub otyłość.

Obecnie trudno oszacować całkowitą zachorowalność na zaburzenia odżywiania, mają one różne podłoże i przebieg, dlatego często nie są w ogóle w ten sposób klasyfikowane, czy rozpoznawane. Należy pamiętać, iż nie zawsze zaburzenia odżywiania prowadzą do utraty masy ciała, czyli tzw. niedowagi. Otyłość (a zwłaszcza otyłość olbrzymia) również może mieć podłoże psychiczne. Zawsze jednak zaburzenie odżywiania powodują znaczne spustoszenie w organizmie, w konsekwencji prowadząc do licznych powikłań, dlatego wymagają złożonego, wielospecjalistycznego leczenia.

Dlaczego stan odżywienia naszego organizmu jest tak ważny?

Prawidłowy stan odżywienia ma kluczowe znaczenie i bezpośredni wpływ na funkcjonowanie naszego organizmu oraz właściwy przebieg wszystkich procesów. Szczególnie istotne jest to w sytuacji choroby i intensywnego leczenia, wymagające zwiększonych nakładów metabolicznych/energetycznych. Dlatego też odpowiednie przygotowanie organizmu poprzez zbudowanie rezerw (w postaci m.in. masy mięśniowej) dzięki odpowiednio zbilansowanej diecie oraz indywidualnie dostosowanej aktywności fizycznej, jest kluczowe dla właściwej odpowiedzi organizmu na leczenie i szybszy powrót do zdrowia.

Zakres prowadzonego leczenia

W naszym Centrum zajmujemy się leczeniem osób, które:

01.

Zaobserwowały niezamierzoną zmianę masy ciała

bądź utratę kontroli nad spadkiem lub przyrostem wagi.

02.

Mają problem z utrzymaniem prawidłowej masy ciała

(zbyt niska lub nadmierna) – obserwują zaburzenia w zakresie przyjmowania pokarmów,

03.

Odczuwają dolegliwości poposiłkowe.

04.

Odczuwają dolegliwości w zakresie funkcji układu pokarmowego

05.

Chcą ocenić obecny stan odżywienia

zoptymalizować i/lub dostosować sposób żywienia do obecnego stanu zdrowia i potrzeb organizmu.

06.

Przygotowują się lub w są w trakcie leczenia wymagającego dużych nakładów energetycznych

(jak leczenie chirurgiczne, onkologiczne, czy w dość ogólnym pojęciu – chorób przewlekłych)

Jak działamy?

Bazując na wieloletnim doświadczeniu naszych specjalistów w zakresie leczenia zaburzeń stanu odżywienia (jak niedożywienie czy otyłość), zaburzeń odżywiania (o podłożu psychicznym, m.in. anoreksja, bulimia, zespół jedzenia kompulsywnego) oraz szeroko rozumianej niewydolności przewodu pokarmowego, indywidualnie ustalamy program kompleksowej terapii każdego pacjenta.

W naszym Centrum opracowaliśmy również program opieki nad m.in. pacjentami onkologicznymi, chirurgicznymi, czy z chorobami przewlekłymi, których intensywne leczenie choroby podstawowej wymaga zwiększonych nakładów energetycznych organizmu, w konsekwencji często prowadząc do rozwoju niedożywienia, pogorszenia stanu pacjenta i efektów terapii. Istotne jest właściwe postępowanie żywieniowe (metaboliczne), które uwzględnia etapy: przed – tzw. prehabilitacja, w trakcie, jak i po prowadzonym leczeniu – czyli kompleksowa rehabilitacja.

Prowadzimy także pacjentów z otyłością olbrzymią, w trakcie kwalifikacji do zabiegów z zakresu chirurgii bariatrycznej, a po operacji pomagamy w powrocie do codziennego funkcjonowania, wspierając w trwałej zmianie nawyków żywieniowych, dbając jednocześnie o prawidłowy przebieg redukcji masy ciała.

Nasz zespół pomaga chorym przejść przez trudny okres leczenia, planując odpowiedni program żywienia, a także dbając o prawidłową kondycję psychiczną oraz fizyczną każdego pacjenta.

Umów się na wizytę w Centrum, podczas której zapoznamy się z Twoim problemem, omówimy schemat postępowania i ustalimy dalszy plan leczenia, w razie konieczności, uwzględniając również dodatkową diagnostykę.

logo_CELSOS_sygnatura