Kim jesteśmy?

Adres naszej strony internetowej to: http://www.centrumdrews.pl

Cookies

Jeśli odwiedzisz naszą stronę, ustawimy tymczasowy plik cookie, aby ustalić, czy Twoja przeglądarka akceptuje pliki cookie. Ten plik cookie nie zawiera danych osobowych i jest odrzucany po zamknięciu przeglądarki.

Podczas logowania skonfigurujemy również kilka plików cookie, aby zapisać dane logowania i opcje wyświetlania ekranu. Pliki cookie logowania trwają dwa dni, a pliki cookie opcji ekranu – przez rok. Jeśli wybierzesz „Pamiętaj mnie”, Twój login będzie trwał przez dwa tygodnie. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, pliki cookie służące do logowania zostaną usunięte.

Klauzula informacyjna

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma DREWS Agnieszka Drews, z siedzibą przy ul. Szkolna 89 D, 62-064 Plewiska.
 2. Osoba kontaktowa w sprawach ochrony danych dostępna jest pod adresem email: kontakt@centrumdrews.pl
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
  • ochrony stanu zdrowia pacjentów, świadczenia na rzecz pacjentów usług medycznych przez administratora danych,
  • przekazywania pacjentom wyników laboratoryjnych, udzielania informacji o stanie zdrowia pacjenta oraz udostępniania dokumentacji medycznej dotyczącej pacjenta osobie najbliższej przez niego wskazanej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą upoważnieni pracownicy administratora danych. Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom, którym zlecona zostanie wykonanie badań i analiz laboratoryjnych.
 5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi administratorowi przechowywanie dokumentacji medycznej (20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, poza wyjątkami określonymi przepisami prawa).
 7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
 9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność realizacji celów wskazanych w pkt. 3 niniejszej klauzuli.
 10. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania.